ترجمه Public Sector در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخش‌ عمومي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخش‌ دولتي‌.

Public Sector به چه معناست و Public Sector یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Public Sector

بخش‌ عمومي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بخش‌ عمومي‌, ترجمه بخش‌ عمومي‌, کلمات شبیه بخش‌ عمومي‌ , بخش‌ دولتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها