ترجمه Publication در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نشريه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتشار.

Publication به چه معناست و Publication یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Publication

نشريه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نشريه‌, ترجمه نشريه‌, کلمات شبیه نشريه‌ , انتشار. به لاتین
دانلود فایل ها