ترجمه Publication Language در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ نشري‌. می باشد

Publication Language به چه معناست و Publication Language یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Publication Language

زبان‌ نشري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ نشري‌., ترجمه زبان‌ نشري‌., کلمات شبیه زبان‌ نشري‌.
دانلود فایل ها