ترجمه Publicize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبليغات‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اگهي‌ كردن‌ , در فارسی : باط‌لاع‌ عمومي‌ رساندن‌.

Publicize به چه معناست و Publicize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Publicize

تبليغات‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تبليغات‌ كردن‌, ترجمه تبليغات‌ كردن‌, کلمات شبیه تبليغات‌ كردن‌ , اگهي‌ كردن‌ به لاتین , باط‌لاع‌ عمومي‌ رساندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها