ترجمه Pueblo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دهكده‌ سرخ‌ پوستان‌. می باشد

Pueblo به چه معناست و Pueblo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pueblo

دهكده‌ سرخ‌ پوستان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دهكده‌ سرخ‌ پوستان‌., ترجمه دهكده‌ سرخ‌ پوستان‌., کلمات شبیه دهكده‌ سرخ‌ پوستان‌.
دانلود فایل ها