ترجمه Puerile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احمقانه‌. می باشد

Puerile به چه معناست و Puerile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puerile

احمقانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی احمقانه‌., ترجمه احمقانه‌., کلمات شبیه احمقانه‌.
دانلود فایل ها