ترجمه Puerility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بچگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناداني‌.

Puerility به چه معناست و Puerility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puerility

بچگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بچگي‌, ترجمه بچگي‌, کلمات شبیه بچگي‌ , ناداني‌. به لاتین
دانلود فایل ها