ترجمه Puff Paste در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ پفكي‌. می باشد

Puff Paste به چه معناست و Puff Paste یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puff Paste

ادم‌ پفكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ پفكي‌., ترجمه ادم‌ پفكي‌., کلمات شبیه ادم‌ پفكي‌.
دانلود فایل ها