ترجمه Pug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيخ‌ دراوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كندن‌ , در فارسی : ميناكاري‌ كردن‌ , به فارسی : سيخونك‌ زدن‌.

Pug به چه معناست و Pug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pug

بيخ‌ دراوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيخ‌ دراوردن‌, ترجمه بيخ‌ دراوردن‌, کلمات شبیه بيخ‌ دراوردن‌ , كندن‌ به لاتین , ميناكاري‌ كردن‌ به لاتین , سيخونك‌ زدن‌. خارجی
دانلود فایل ها