ترجمه Pug Nose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيني‌ كوتاه‌ وكلفت‌ سر ببالا. می باشد

Pug Nose به چه معناست و Pug Nose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pug Nose

بيني‌ كوتاه‌ وكلفت‌ سر ببالا. به خارجی , ریشه انگلیسی بيني‌ كوتاه‌ وكلفت‌ سر ببالا., ترجمه بيني‌ كوتاه‌ وكلفت‌ سر ببالا., کلمات شبیه بيني‌ كوتاه‌ وكلفت‌ سر ببالا.
دانلود فایل ها