ترجمه Pule در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌. می باشد

Pule به چه معناست و Pule یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pule

كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌., ترجمه كردن‌., کلمات شبیه كردن‌.
دانلود فایل ها