ترجمه Pull Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترك‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عازم‌ شدن‌ , در فارسی : بيرون‌ امدن‌.

Pull Out به چه معناست و Pull Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pull Out

ترك‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترك‌ كردن‌, ترجمه ترك‌ كردن‌, کلمات شبیه ترك‌ كردن‌ , عازم‌ شدن‌ به لاتین , بيرون‌ امدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها