ترجمه Pull Through در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌رناكي‌ انجام‌ وظ‌يفه‌ كردن‌. می باشد

Pull Through به چه معناست و Pull Through یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pull Through

خط‌رناكي‌ انجام‌ وظ‌يفه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌رناكي‌ انجام‌ وظ‌يفه‌ كردن‌., ترجمه خط‌رناكي‌ انجام‌ وظ‌يفه‌ كردن‌., کلمات شبیه خط‌رناكي‌ انجام‌ وظ‌يفه‌ كردن‌.
دانلود فایل ها