ترجمه Pull Together در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همكاري‌ كردن‌. می باشد

Pull Together به چه معناست و Pull Together یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pull Together

همكاري‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی همكاري‌ كردن‌., ترجمه همكاري‌ كردن‌., کلمات شبیه همكاري‌ كردن‌.
دانلود فایل ها