ترجمه Pullet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جوجه‌ مرغ‌ يكساله‌ و كمتر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرغ‌ جوان‌ , در فارسی : مرغ‌ تازه‌ تخم‌

Pullet به چه معناست و Pullet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pullet

جوجه‌ مرغ‌ يكساله‌ و كمتر به خارجی , ریشه انگلیسی جوجه‌ مرغ‌ يكساله‌ و كمتر, ترجمه جوجه‌ مرغ‌ يكساله‌ و كمتر, کلمات شبیه جوجه‌ مرغ‌ يكساله‌ و كمتر , مرغ‌ جوان‌ به لاتین , مرغ‌ تازه‌ تخم‌ به لاتین
دانلود فایل ها