ترجمه Pullman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واگن‌ تخت‌ خواب‌ دار راه‌ اهن‌. می باشد

Pullman به چه معناست و Pullman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pullman

واگن‌ تخت‌ خواب‌ دار راه‌ اهن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واگن‌ تخت‌ خواب‌ دار راه‌ اهن‌., ترجمه واگن‌ تخت‌ خواب‌ دار راه‌ اهن‌., کلمات شبیه واگن‌ تخت‌ خواب‌ دار راه‌ اهن‌.
دانلود فایل ها