ترجمه Pulp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مغز ساقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مغز نيشكر , در فارسی : خمير كاغذ , به فارسی : حالت‌ خميري‌ , سایر ترجمه ها : جسم‌

Pulp به چه معناست و Pulp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pulp

مغز ساقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مغز ساقه‌, ترجمه مغز ساقه‌, کلمات شبیه مغز ساقه‌ , مغز نيشكر به لاتین , خمير كاغذ به لاتین , حالت‌ خميري‌ خارجی , جسم‌ در زبان
دانلود فایل ها