ترجمه Pulpy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوشتالو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاغذي‌.

Pulpy به چه معناست و Pulpy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pulpy

گوشتالو به خارجی , ریشه انگلیسی گوشتالو, ترجمه گوشتالو, کلمات شبیه گوشتالو , كاغذي‌. به لاتین
دانلود فایل ها