ترجمه Pulque در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عرق‌ صبر زرد مكزيكي‌. می باشد

Pulque به چه معناست و Pulque یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pulque

عرق‌ صبر زرد مكزيكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عرق‌ صبر زرد مكزيكي‌., ترجمه عرق‌ صبر زرد مكزيكي‌., کلمات شبیه عرق‌ صبر زرد مكزيكي‌.
دانلود فایل ها