ترجمه Pulverable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbazirevlup) قابل‌ تبديل‌ به‌پودر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پودر شدني‌ , در فارسی : خورد

Pulverable به چه معناست و Pulverable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pulverable

(elbazirevlup) قابل‌ تبديل‌ به‌پودر به خارجی , ریشه انگلیسی (elbazirevlup) قابل‌ تبديل‌ به‌پودر, ترجمه (elbazirevlup) قابل‌ تبديل‌ به‌پودر, کلمات شبیه (elbazirevlup) قابل‌ تبديل‌ به‌پودر , پودر شدني‌ به لاتین , خورد به لاتین
دانلود فایل ها