خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42025 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42025','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42025 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pulvinate به فارسی

ترجمه Pulvinate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برامده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوژدار , در فارسی : محدب‌ , به فارسی : نازبالشي‌ , سایر ترجمه ها : بالشتكي‌.

Pulvinate به چه معناست و Pulvinate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pulvinate

برامده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برامده‌, ترجمه برامده‌, کلمات شبیه برامده‌ , گوژدار به لاتین , محدب‌ به لاتین , نازبالشي‌ خارجی , بالشتكي‌. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: