ترجمه Puma در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) يوزپلنگ‌ درنده‌ امريكايي‌. می باشد

Puma به چه معناست و Puma یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puma

(ج‌.ش‌.) يوزپلنگ‌ درنده‌ امريكايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) يوزپلنگ‌ درنده‌ امريكايي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) يوزپلنگ‌ درنده‌ امريكايي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) يوزپلنگ‌ درنده‌ امريكايي‌.
دانلود فایل ها