ترجمه Pumicite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاكستر اتشفشاني‌. می باشد

Pumicite به چه معناست و Pumicite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pumicite

خاكستر اتشفشاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خاكستر اتشفشاني‌., ترجمه خاكستر اتشفشاني‌., کلمات شبیه خاكستر اتشفشاني‌.
دانلود فایل ها