ترجمه Punch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضربت‌ مشت‌ , در فارسی : قوت‌ , به فارسی : استامپ‌ , سایر ترجمه ها : مهر مشت‌ زدن‌ بر

Punch به چه معناست و Punch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punch

مشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مشت‌, ترجمه مشت‌, کلمات شبیه مشت‌ , ضربت‌ مشت‌ به لاتین , قوت‌ به لاتین , استامپ‌ خارجی , مهر در زبان , مشت‌ زدن‌ برانگلیسی
دانلود فایل ها