خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42038 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42038','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42038 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Punch به فارسی

ترجمه Punch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضربت‌ مشت‌ , در فارسی : قوت‌ , به فارسی : استامپ‌ , سایر ترجمه ها : مهر مشت‌ زدن‌ بر

Punch به چه معناست و Punch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punch

مشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مشت‌, ترجمه مشت‌, کلمات شبیه مشت‌ , ضربت‌ مشت‌ به لاتین , قوت‌ به لاتین , استامپ‌ خارجی , مهر در زبان , مشت‌ زدن‌ برانگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: