خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42037 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42037','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42037 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Punch به فارسی

ترجمه Punch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشروب‌ مركب‌ از شراب‌ ومشروبات‌ ديگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوتاه‌ , در فارسی : قط‌ور

Punch به چه معناست و Punch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punch

مشروب‌ مركب‌ از شراب‌ ومشروبات‌ ديگر به خارجی , ریشه انگلیسی مشروب‌ مركب‌ از شراب‌ ومشروبات‌ ديگر, ترجمه مشروب‌ مركب‌ از شراب‌ ومشروبات‌ ديگر, کلمات شبیه مشروب‌ مركب‌ از شراب‌ ومشروبات‌ ديگر , كوتاه‌ به لاتین , قط‌ور به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: