ترجمه Punch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشروب‌ مركب‌ از شراب‌ ومشروبات‌ ديگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوتاه‌ , در فارسی : قط‌ور

Punch به چه معناست و Punch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punch

مشروب‌ مركب‌ از شراب‌ ومشروبات‌ ديگر به خارجی , ریشه انگلیسی مشروب‌ مركب‌ از شراب‌ ومشروبات‌ ديگر, ترجمه مشروب‌ مركب‌ از شراب‌ ومشروبات‌ ديگر, کلمات شبیه مشروب‌ مركب‌ از شراب‌ ومشروبات‌ ديگر , كوتاه‌ به لاتین , قط‌ور به لاتین
دانلود فایل ها