ترجمه Punctate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقط‌ه‌نقط‌ه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خال‌ خال‌ , در فارسی : نوك‌ تيز , به فارسی : مثل‌ نقط‌ه‌.

Punctate به چه معناست و Punctate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punctate

نقط‌ه‌نقط‌ه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نقط‌ه‌نقط‌ه‌, ترجمه نقط‌ه‌نقط‌ه‌, کلمات شبیه نقط‌ه‌نقط‌ه‌ , خال‌ خال‌ به لاتین , نوك‌ تيز به لاتین , مثل‌ نقط‌ه‌. خارجی
دانلود فایل ها