ترجمه Punctation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقط‌ه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقط‌ه‌ سازي‌.

Punctation به چه معناست و Punctation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punctation

نقط‌ه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نقط‌ه‌, ترجمه نقط‌ه‌, کلمات شبیه نقط‌ه‌ , نقط‌ه‌ سازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها