ترجمه Punctuate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقط‌ه‌ گذاري‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاكيد كردن‌.

Punctuate به چه معناست و Punctuate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punctuate

نقط‌ه‌ گذاري‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نقط‌ه‌ گذاري‌ كردن‌, ترجمه نقط‌ه‌ گذاري‌ كردن‌, کلمات شبیه نقط‌ه‌ گذاري‌ كردن‌ , تاكيد كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها