ترجمه Punctuation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقط‌ه‌ گذاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاكيد.

Punctuation به چه معناست و Punctuation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punctuation

نقط‌ه‌ گذاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نقط‌ه‌ گذاري‌, ترجمه نقط‌ه‌ گذاري‌, کلمات شبیه نقط‌ه‌ گذاري‌ , تاكيد. به لاتین
دانلود فایل ها