ترجمه Pundit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانشمند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واردبكار.

Pundit به چه معناست و Pundit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pundit

دانشمند به خارجی , ریشه انگلیسی دانشمند, ترجمه دانشمند, کلمات شبیه دانشمند , واردبكار. به لاتین
دانلود فایل ها