ترجمه Pungent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوزناك‌. می باشد

Pungent به چه معناست و Pungent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pungent

سوزناك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سوزناك‌., ترجمه سوزناك‌., کلمات شبیه سوزناك‌.
دانلود فایل ها