ترجمه Puniness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوچكي‌. می باشد

Puniness به چه معناست و Puniness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puniness

كوچكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كوچكي‌., ترجمه كوچكي‌., کلمات شبیه كوچكي‌.
دانلود فایل ها