ترجمه Punter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (فوتبال‌) توپ‌ زن‌. می باشد

Punter به چه معناست و Punter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punter

(فوتبال‌) توپ‌ زن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (فوتبال‌) توپ‌ زن‌., ترجمه (فوتبال‌) توپ‌ زن‌., کلمات شبیه (فوتبال‌) توپ‌ زن‌.
دانلود فایل ها