ترجمه Pupate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبديل‌ به‌ شفيره‌ شدن‌. می باشد

Pupate به چه معناست و Pupate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pupate

تبديل‌ به‌ شفيره‌ شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تبديل‌ به‌ شفيره‌ شدن‌., ترجمه تبديل‌ به‌ شفيره‌ شدن‌., کلمات شبیه تبديل‌ به‌ شفيره‌ شدن‌.
دانلود فایل ها