ترجمه Pupilage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (egallipup) دوره‌ شاگردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرحله‌ شاگردي‌ , در فارسی : تلمذ.

Pupilage به چه معناست و Pupilage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pupilage

(egallipup) دوره‌ شاگردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (egallipup) دوره‌ شاگردي‌, ترجمه (egallipup) دوره‌ شاگردي‌, کلمات شبیه (egallipup) دوره‌ شاگردي‌ , مرحله‌ شاگردي‌ به لاتین , تلمذ. به لاتین
دانلود فایل ها