خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42119 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42119','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42119 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Puree به فارسی

ترجمه Puree در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوره‌ (مثل‌ پوره‌ سيب‌ زميني‌ وغيره‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوره‌ كردن‌.

Puree به چه معناست و Puree یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puree

پوره‌ (مثل‌ پوره‌ سيب‌ زميني‌ وغيره‌) به خارجی , ریشه انگلیسی پوره‌ (مثل‌ پوره‌ سيب‌ زميني‌ وغيره‌), ترجمه پوره‌ (مثل‌ پوره‌ سيب‌ زميني‌ وغيره‌), کلمات شبیه پوره‌ (مثل‌ پوره‌ سيب‌ زميني‌ وغيره‌) , پوره‌ كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: