ترجمه Puree در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوره‌ (مثل‌ پوره‌ سيب‌ زميني‌ وغيره‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوره‌ كردن‌.

Puree به چه معناست و Puree یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puree

پوره‌ (مثل‌ پوره‌ سيب‌ زميني‌ وغيره‌) به خارجی , ریشه انگلیسی پوره‌ (مثل‌ پوره‌ سيب‌ زميني‌ وغيره‌), ترجمه پوره‌ (مثل‌ پوره‌ سيب‌ زميني‌ وغيره‌), کلمات شبیه پوره‌ (مثل‌ پوره‌ سيب‌ زميني‌ وغيره‌) , پوره‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها