ترجمه Purgative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسهل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاركن‌ , در فارسی : پاك‌ كننده‌ , به فارسی : تط‌هيري‌ , سایر ترجمه ها : پاكساز.

Purgative به چه معناست و Purgative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purgative

مسهل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسهل‌, ترجمه مسهل‌, کلمات شبیه مسهل‌ , كاركن‌ به لاتین , پاك‌ كننده‌ به لاتین , تط‌هيري‌ خارجی , پاكساز. در زبان
دانلود فایل ها