ترجمه Purge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسهل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاركن‌ , در فارسی : تصفيه‌ حزب‌ يا دولت‌ از عناصر نادلخواه‌.

Purge به چه معناست و Purge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purge

مسهل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسهل‌, ترجمه مسهل‌, کلمات شبیه مسهل‌ , كاركن‌ به لاتین , تصفيه‌ حزب‌ يا دولت‌ از عناصر نادلخواه‌. به لاتین
دانلود فایل ها