ترجمه Purification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تط‌هير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پالايش‌ , در فارسی : خالص‌ سازي‌ , به فارسی : تخليص‌ , سایر ترجمه ها : شستشو.

Purification به چه معناست و Purification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purification

تط‌هير به خارجی , ریشه انگلیسی تط‌هير, ترجمه تط‌هير, کلمات شبیه تط‌هير , پالايش‌ به لاتین , خالص‌ سازي‌ به لاتین , تخليص‌ خارجی , شستشو. در زبان
دانلود فایل ها