ترجمه Purificator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصفيه‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تط‌هير كننده‌ , در فارسی : پاك‌ كننده‌.

Purificator به چه معناست و Purificator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purificator

تصفيه‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تصفيه‌ كننده‌, ترجمه تصفيه‌ كننده‌, کلمات شبیه تصفيه‌ كننده‌ , تط‌هير كننده‌ به لاتین , پاك‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها