ترجمه Purifier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تط‌هير كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پالاينده‌.

Purifier به چه معناست و Purifier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purifier

تط‌هير كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تط‌هير كننده‌, ترجمه تط‌هير كننده‌, کلمات شبیه تط‌هير كننده‌ , پالاينده‌. به لاتین
دانلود فایل ها