ترجمه Purist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شخصيكه‌ در استعمال‌ كلمات‌ صحيح‌ وسواس‌ دارد. می باشد

Purist به چه معناست و Purist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purist

شخصيكه‌ در استعمال‌ كلمات‌ صحيح‌ وسواس‌ دارد. به خارجی , ریشه انگلیسی شخصيكه‌ در استعمال‌ كلمات‌ صحيح‌ وسواس‌ دارد., ترجمه شخصيكه‌ در استعمال‌ كلمات‌ صحيح‌ وسواس‌ دارد., کلمات شبیه شخصيكه‌ در استعمال‌ كلمات‌ صحيح‌ وسواس‌ دارد.
دانلود فایل ها