ترجمه Puritanism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايين‌ پاك‌ دينان‌ مسيحخي‌. می باشد

Puritanism به چه معناست و Puritanism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puritanism

ايين‌ پاك‌ دينان‌ مسيحخي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايين‌ پاك‌ دينان‌ مسيحخي‌., ترجمه ايين‌ پاك‌ دينان‌ مسيحخي‌., کلمات شبیه ايين‌ پاك‌ دينان‌ مسيحخي‌.
دانلود فایل ها