ترجمه Purl Stitch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در كشبافي‌) قلاب‌ يا كوك‌ چپ‌ وراست‌. می باشد

Purl Stitch به چه معناست و Purl Stitch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purl Stitch

(در كشبافي‌) قلاب‌ يا كوك‌ چپ‌ وراست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در كشبافي‌) قلاب‌ يا كوك‌ چپ‌ وراست‌., ترجمه (در كشبافي‌) قلاب‌ يا كوك‌ چپ‌ وراست‌., کلمات شبیه (در كشبافي‌) قلاب‌ يا كوك‌ چپ‌ وراست‌.
دانلود فایل ها