ترجمه Purpura در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لكه‌ هاي‌ خونريزي‌ زير پوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ط‌ب‌) حصبه‌ عام‌ , در فارسی : داء

Purpura به چه معناست و Purpura یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purpura

لكه‌ هاي‌ خونريزي‌ زير پوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لكه‌ هاي‌ خونريزي‌ زير پوست‌, ترجمه لكه‌ هاي‌ خونريزي‌ زير پوست‌, کلمات شبیه لكه‌ هاي‌ خونريزي‌ زير پوست‌ , (ط‌ب‌) حصبه‌ عام‌ به لاتین , داء به لاتین
دانلود فایل ها