ترجمه Purse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خزانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غنچه‌ كردن‌ , در فارسی : جمع‌ كردن‌ , به فارسی : پول‌ دزديدن‌ , سایر ترجمه ها : جيب‌ بري‌

Purse به چه معناست و Purse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purse

خزانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خزانه‌, ترجمه خزانه‌, کلمات شبیه خزانه‌ , غنچه‌ كردن‌ به لاتین , جمع‌ كردن‌ به لاتین , پول‌ دزديدن‌ خارجی , جيب‌ بري‌ در زبان
دانلود فایل ها