ترجمه، معنی و ریشه کلمه Push به فارسی

ترجمه Push در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيزي‌ را زور دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با زور جلو بردن‌ , در فارسی : هل‌ دادن‌ , به فارسی : شاخ‌

Push به چه معناست و Push یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Push

چيزي‌ را زور دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيزي‌ را زور دادن‌, ترجمه چيزي‌ را زور دادن‌, کلمات شبیه چيزي‌ را زور دادن‌ , با زور جلو بردن‌ به لاتین , هل‌ دادن‌ به لاتین , شاخ‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: