ترجمه Push در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيزي‌ را زور دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با زور جلو بردن‌ , در فارسی : هل‌ دادن‌ , به فارسی : شاخ‌

Push به چه معناست و Push یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Push

چيزي‌ را زور دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيزي‌ را زور دادن‌, ترجمه چيزي‌ را زور دادن‌, کلمات شبیه چيزي‌ را زور دادن‌ , با زور جلو بردن‌ به لاتین , هل‌ دادن‌ به لاتین , شاخ‌ خارجی
دانلود فایل ها