ترجمه Push Down Stack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پشته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايين‌ فشردني‌.

Push Down Stack به چه معناست و Push Down Stack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Push Down Stack

پشته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پشته‌, ترجمه پشته‌, کلمات شبیه پشته‌ , پايين‌ فشردني‌. به لاتین
دانلود فایل ها