ترجمه Pushdown List در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ليست‌ پايين‌ فشردني‌. می باشد

Pushdown List به چه معناست و Pushdown List یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pushdown List

ليست‌ پايين‌ فشردني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ليست‌ پايين‌ فشردني‌., ترجمه ليست‌ پايين‌ فشردني‌., کلمات شبیه ليست‌ پايين‌ فشردني‌.
دانلود فایل ها