ترجمه Pusher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زوردهنده‌. می باشد

Pusher به چه معناست و Pusher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pusher

زوردهنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زوردهنده‌., ترجمه زوردهنده‌., کلمات شبیه زوردهنده‌.
دانلود فایل ها